gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация
            1
2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Рівні володіння російською мовою

A1 / ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ (Breakthrough Level)

Кандидат може встановлювати і підтримувати соціальні контакти в стандартних ситуаціях повсякденного життя; володіє мінімумом мовних засобів, його словник може досягати 900-1000 лексичних одиниць, в тому числі 240 інтернаціоналізмів і близько 30 одиниць мовного етикету (курс навчання не менше 60-80 аудиторних годин) .

 1. знайомитися;
 2. називати свою професію і рід занять;
 3. дізнаватися і повідомляти біографічні відомості про себе і третю особу;
 4. дізнаватися і повідомляти про захоплення, інтереси;
 5. вітати зі святом (державним, національним, сімейним);
 6. дякувати, відповідати на привітання; висловлювати побажання;
 7. вручати/приймати подарунок; запрошувати на свято, у гості; приймати запрошення/відмовлятися від запрошення, пояснювати причину відмови;
 8. домовлятися про час, місце зустрічі;
 9. дізнаватися, повідомляти адресу, телефон;
 10. дізнатися/повідомити, де що знаходиться; як туди дійти/доїхати; далеко це чи близько; скільки коштує проїзд, як оплатити проїзд; користуватися розкладом транспорту; вказівниками на вулицях, вокзалах, в аеропорті;
 11. розповідати як пройшла екскурсія, висловити оцінку;
 12. запропонувати/прийняти пропозицію поснідати/пообідати/повечеряти в ресторані, кафе; відмовитися від пропозиції, пояснити причину відмови; домовитися про місце і час зустрічі; читати меню; замовити страви та напої; дізнатися/повідомити про улюблені страви, про свій вибір; оплатити обід/вечерю.

A2 / ПЕРЕДПОРОГОВИЙ (БАЗОВИЙ) РІВЕНЬ (Waystage Level)

Ваше успішне проходження тестування з даного рівню свідчить про те, що комунікативна компетенція у вас сформована на початковому рівні, що дозволяє задовольняти ваші базові комунікативні потреби в обмеженому числі ситуацій соціально-побутової та соціально-культурної сфер спілкування. Простіше кажучи, ви можете самостійно зробити покупки в магазині, скористатися місцевим громадським транспортом, обговорити погоду з оточуючими, перекинутися парою чергових фраз з однокурсниками або викладачами і т.ін.

Офіційні вимоги: вміння і навички, які ви повинні мати на базовому рівні володіння російською мовою як іноземною (РЯІ)

 1. мати можливість читати короткі прості тексти, взяті з різних джерел (назви журналів і газет, вивіски, написи, вказівники, оголошення та ін.); розуміти основну та додаткову інформацію адаптованих текстів країнознавчого, інформаційно-публіцистичного та соціально-побутового характеру;
 2. вміти написати короткий лист, записку, привітання та ін., викласти основний зміст тексту-джерела з опорою на запитання;
 3. розуміти основну інформацію (тему, вказівку на місце, час, причину і т.д.), представлену в окремих діалогах і монологах соціально-побутового і соціально-культурного характеру;
 4. вміти ініціювати діалог у простих ситуаціях стандартного типу; підтримувати бесіду про себе, друга, сім'ю, навчання, роботу, вивчення іноземної мови, робочий день, вільний час, рідне місто, здоров'я, погоду, а також побудувати власне висловлювання на основі прочитаного тексту;
 5. використовувати граматичні та лексичні навички оформлення висловлювань про свої наміри в обмеженому наборі ситуацій.

При цьому обсяг лексичного мінімуму повинен досягати 1300 одиниць.

Однак володіння російською мовою як іноземною на базовому рівні не досить для навчання в російських навчальних закладах, за винятком підготовчих факультетів (відділень або курсів) для іноземних громадян, де майбутні студенти протягом року проходять спеціальну мовну підготовку.

В1 / ПОРОГОВИЙ РІВЕНЬ (Threshold Level)

Ваше успішне проходження тестування з даного рівню свідчить про те, що комунікативна компетенція у вас сформована на середньому рівні і дозволяє задовольняти ваші основні комунікативні потреби в соціально-побутовій, соціально-культурній та навчально-професійній сферах спілкування. Іншими словами ви вже більш самостійні в іншомовному середовищі і орієнтуєтеся в більшості стандартних повсякденних ситуацій, а також здатні вирішити значну частину виникаючих побутових проблем і завдань, що постають перед вами. Це відповідає державному стандарту РЯІ.

Офіційні вимоги: перший рівень РЯІ

 1. вміти читати невеликі тексти з газет, журналів, книг; розуміти загальний зміст прочитаного, окремі деталі, висновки і оцінки автора;
 2. вміти писати текст з 20 речень на одну із запропонованих тем: про себе, свою родину, навчання, вивчення іноземної мови, робочий день, вільний час, рідне місто, здоров'я, погоду; передати основний зміст прочитаного або прослуханого тексту на запропоновану тему;
 3. розуміти короткі діалоги і отримувати фактичну інформацію (тема, час, стосунки, характеристика об'єктів, мета, причини); розуміти розгорнуті діалоги і виражати своє ставлення до висловлювань і вчинків мовців; розуміти оголошення, що звучать, новини, інформацію соціально-культурного характеру;
 4. вміти брати участь в діалогах в досить широкому колі ситуацій повсякденного спілкування, починати, підтримувати і завершувати діалог; вести бесіду на різні теми (про себе, про роботу, професії, інтереси, про країну, місто, питання культури і т.д.); формулювати власне висловлювання на базі прочитаного тексту соціально-культурного характеру;
 5. використовувати граматичні та лексичні навички оформлення висловлювань відповідно до намірів, що виникають в простих ситуаціях стандартного типу.

Обсяг лексичного мінімуму повинен досягати вже 2300 одиниць.

Володіння російською мовою як іноземною на першому рівні достатньо для початку навчання в російських навчальних закладах, у тому числі вищої професійної освіти, тобто університетах, інститутах та академіях. Цей рівень, як правило, досягається випускниками підготовчих факультетів (відділень або курсів) для іноземних громадян після річної спеціальної мовної підготовки.

В2 / ПОСТПОРОГОВИЙ РІВЕНЬ (Vantage Level)

Успішне проходження тестування з даного рівню свідчить про те, що ваша комунікативна компетенція сформована на досить високому рівні, і дозволяє вам задовольняти свої комунікативні потреби в усіх сферах спілкування, вести професійну діяльність російською мовою в якості спеціаліста відповідного профілю: гуманітарного (за винятком філологічного) , інженерно-технічного, природничого та ін.

Офіційні вимоги: другий рівень РЯІ:

 1. вміти читати різні публіцистичні і художні тексти описового і розповідного характеру з елементами міркування, а також змішані типи текстів з ясно вираженою авторською оцінкою;
 2. вміти писати плани, тези, конспекти на основі почутого і прочитаного; писати власні письмові тексти інформативного характеру у формі особистого чи офіційного ділового листа, а також тексти ділового характеру (заяви, запити, пояснювальні записки і т.д.);
 3. розуміти діалоги на побутові теми з чітко вираженим ставленням мовців; радіоновини, оголошення рекламного характеру; діалоги з художніх фільмів і телевізійних передач з ясно вираженим характером міжособистісних відносин;
 4. вміти підтримувати діалог, реалізуючи заздалегідь запропоновану тактику мовного спілкування; виступати ініціатором діалогу-розпитування; розповідати про побачене, висловлювати власну думку і давати оцінку побаченому; аналізувати проблему в ситуації вільної бесіди;
 5. вміти адекватно сприймати і вживати лексичні та граматичні засоби мови, що забезпечують правильне мовне оформлення висловлювань.

Володіння російською мовою як іноземною на другому рівні необхідне для одержання диплома бакалавра або магістра - випускника російського вузу (за винятком бакалавра або магістра-філолога).

Успішне проходження тестування з даного рівню свідчить про високий рівень комунікативної компетенції, який дозволяє вам задовольняти свої комунікативні потреби в усіх сферах спілкування, а також вести російською мовою професійну діяльність філологічного профілю.

С1 / РІВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВОЛОДІННЯ (Effective operational proficiency)

 1. розуміти й адекватно інтерпретувати тексти, що відносяться до соціально-культурної та офіційно-ділової сфер спілкування, а також здатність читати російську художню літературу. Причому передбачається, що соціально-культурні тексти повинні містити достатньо високий рівень відомої інформації. Під офіційно-діловими текстами маються на увазі нормативно-правові акти та офіційні повідомлення;
 2. вміти писати проблемний конспект, реферат, формальний / неформальний лист, повідомлення на основі почутого і прочитаного, демонструючи здатність аналізувати й оцінювати запропоновану інформацію; вміти написати власний текст проблемного характеру (стаття, есе, лист);
 3. розуміти аудіо-текст як ціле, розуміти деталі, демонструвати здатність оцінювати почуте (радіо- і телепередачі, уривки з кінофільмів, записи промов публічних виступів і т.д.) і оцінювати ставлення оратора до предмету промови;
 4. вміти підтримувати діалог, використовуючи різноманітні мовні засоби для реалізації різних цілей і тактик мовленнєвого спілкування; виступати ініціатором діалогу-бесіди, що представляє собою вирішення конфліктної ситуації в процесі спілкування; будувати монолог-роздум на морально-етичні теми; в ситуації вільної бесіди відстоювати і аргументувати власну думку;
 5. вміти продемонструвати знання мовної системи, що виявляється в навичках вживання мовних одиниць та структурних відносин, необхідних при розумінні та оформленні окремих висловлювань, а також висловлювань, що є частиною оригінальних текстів чи їх фрагментів.

Обсяг лексичного мінімуму повинен досягати 12 000 одиниць, у тому числі активної частини словника - 7000 одиниць.

Наявність даного Сертифікату необхідна для одержання диплома бакалавра-філолога - випускника російського вузу.

C2 / РІВЕНЬ НОСІЯ МОВИ (Mastery Level)

Успішне проходження тестування з даного рівню свідчить про вільне володіння російською мовою, близьке до рівня носія мови.

Офіційні вимоги: четвертий рівень РЯІ:

 1. розуміти й адекватно інтерпретувати оригінальні тексти будь-якої тематики: абстрактно-філософські, професійно-орієнтовані, публіцистичні та художні тексти, що володіють підтекстними і концептуальними змістами;
 2. вміти писати власні тексти, що відображають особисті уявлення про предмет мови, і тексти впливаючого характеру;
 3. максимально повно розуміти зміст радіо-і телепередач, уривків із кінофільмів, телеспектаклів, радіоп'єс, записів промов публічних виступів і т.д., адекватно сприймаючи соціально-культурні та емоційні особливості мови мовця, інтерпретуючи відомі висловлювання і приховані смисли
 4. вміти досягати будь-яких цілей комунікації в ситуації підготовленого і непідготовленого монологічного і діалогічного спілкування, в тому числі і публічного, демонструючи вміння реалізувати тактику мовної поведінки, характерну для організатора комунікації, який прагне впливати на слухача;
 5. проявляти знання мовної системи, демонструючи розуміння і навички вживання мовних одиниць та структурних відносин, необхідних при розумінні та оформленні окремих висловлювань, а також висловлювань, що є частиною оригінальних текстів чи їх фрагментів, з урахуванням їх стилістично виділеного використання.

Обсяг лексичного мінімуму повинен досягати 20 000 одиниць, у тому числі в активній частині словника - 8000 одиниць

Наявність даного Сертифікату необхідна для отримання диплому магістра-філолога - випускника російського вузу, який дає право на всі види викладацької та науково-дослідної діяльності в сфері російської мови.

При будь-якому використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання обов'язкове
Всі матеріали захищені законом про авторське право HTML-код посилання
<a href="">Рівні володіння російською мовою</a>
Пошук


Важливе
Посилання
Нове
© 2013 Міністерство освіти і науки Російської Федерації
При використанні матеріалів сайту посилання на «Російське освіта для іноземних громадян» і повідомлення адміністратора обов'язкові