gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Главная страница О проекте Карта портала Полезные ссылки Авторизация
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Докторантура

Вчений ступінь доктора наук є вищим ступенем, що офіційно підтверджує статус вченого. Ступінь присуджується обов'язково по конкретній строго регламентованій науковій галузі, наприклад, технічна, фізико-математична, філософська, педагогічна і т. ін. Тому власник наукового ступеня офіційно називається не просто доктором наук, а доктором технічних наук, доктором фізико-математичних наук і т.д.

Для отримання наукового ступеня доктора наук потрібно мати вчений ступінь кандидата наук, захистити докторську дисертацію, пройти затвердження результатів захисту у Вищій атестаційній комісії Міністерства освіти і науки Російської Федерації (ВАК), яка офіційно і присуджує потрібний ступінь.

Для захисту докторської дисертації громадянину з країни СНД, який отримав вчений ступінь кандидата наук не в СРСР і не в Росії, необхідно пройти процедуру переатестації (для громадян Білорусії - нострифікації) в ВАК на вчений ступінь кандидата наук і представити отриманий диплом в дисертаційну раду за місцем захисту . В іншому порядок подання до захисту дисертаційних робіт для громадян з країн СНД такий же, як і для громадян Російської Федерації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна бути науково-кваліфікаційною роботою, в якій на підставі виконаних автором досліджень досягнутий один з перерахованих нижче результатів:

  • розроблено теоретичні положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нове велике наукове досягнення;
  • вирішена велика наукова проблема, що має важливе соціально-культурне або господарське значення;

викладено науково обґрунтовані технічні, економічні чи технологічні рішення, впровадження яких вносить значний внесок у розвиток економіки країни.

Здобувач наукового ступеня доктора наук представляє дисертацію у вигляді спеціально підготовленого рукопису, наукової доповіді або опублікованої монографії. Дисертація має бути написана одноосібно, містити сукупність нових наукових результатів і положень, висунутих автором для прилюдного захисту, мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок автора в науку. Запропоновані автором нові рішення мають бути строго аргументовані й критично оцінені порівняно з іншими відомими рішеннями. У дисертації, що має прикладне значення, повинні наводитися відомості про практичне використання отриманих автором наукових результатів, а в дисертації, що має теоретичне значення, - рекомендації щодо використання наукових висновків.

Оформлення дисертації повинно відповідати вимогам, що встановлюються Міністерством освіти і науки Російської Федерації. Дисертація, як правило, пишеться російською мовою. Для вирішення питання про можливість представлення дисертації, написаної не російською мовою, дисертаційна рада направляє в ВАК мотивоване клопотання.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді наукової доповіді, підготовлена здобувачем на основі сукупності раніше опублікованих ним наукових і дослідно-конструкторських робіт з відповідної галузі знань, що мають велике значення для науки і практики, являє собою короткий узагальнений виклад результатів проведених ним досліджень і розробок , відомих широкому колу фахівців. Захист докторської дисертації у вигляді наукової доповіді проводиться з дозволу експертної ради ВАК на підставі клопотання вченої ради. Порядок подання такого клопотання встановлюється в Положенні про дисертаційну раду.

Дисертація у вигляді монографії є науковим книжковим виданням, що містить повне і всебічне дослідження теми, яке пройшло наукове рецензування і відповідає критеріям, встановленим Положенням про порядок присудження вчених ступенів.

Дисертація захищається за фахом відповідно до прийнятої в країні номенклатури спеціальностей наукових працівників.

Основні результати дисертації повинні бути опубліковані. ВАК визначає і періодично коригує Перелік вітчизняних рецензованих і зарубіжних наукових журналів і видань, у яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертації.

Захист дисертацій відбувається у дисертаційних радах зазвичай російською мовою. Однак можливий захист і іноземною мовою. Умови та порядок проведення такого захисту викладені в Положенні про порядок присудження вчених ступенів.

Здобуття вченого ступеня доктора наук здійснюється через докторантуру або здобуття в університетах і науково-дослідних інститутах Російської Федерації. Конкретна інформація міститься на сайтах цих установ і на сайті ВАК (http://vak.ed.gov.ru/).

При будь-якому використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання обов'язкове
Всі матеріали захищені законом про авторське право HTML-код посилання
<a href="">Докторантура</a>
Пошук


Важливе
Посилання
Нове
© 2013 Міністерство освіти і науки Російської Федерації
При використанні матеріалів сайту посилання на «Російське освіта для іноземних громадян» і повідомлення адміністратора обов'язкові